ZAMEK KSIĄŻ ORAZ OSÓWKA

Rozpoczęcie wycieczki o godz. 08:00 – przejazd do Książa. Zwiedzanie zamku w Książu. Spacer po tarasach i ogrodach zamkowych. Zwiedzanie Palmiarni.

Przejazd do Osówki. Zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka podczas, którego grupa dowie się o powstawaniu obiektu, zdarzeniach na frontach II wojny światowej, o budowie kompleksów w Górach Sowich. Pozna losy ludzi pracujących przy projekcie Riese, oraz wiele ciekawostek związanych z Osówką, Górami Sowimi, Dolnym Śląskiem. 

Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

Cena: 70 zł/os. (przy grupie 44 uczestników)

Przy innej liczbie osób cena może ulec zmianie. Program ma charakter ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec drobnym zmianom.

Inne w ofrecie